Паоло Веронезе. Пир в доме Левия. 1573. Венеция, Академия.