Лука Синьорелли. Пришествие антихриста. Фреска собора в Орвието. Фрагмент 1499 —1506.